Tỳ hưu Bạch Ngọc (BN04) – Trung

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch ngọc (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 6cm x 13.5cm + Khối lượng: 2.1 kg/ cặp + Ý nghĩa: thu hút vận

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy xanh (THPT-04)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 8cm x 13cm (bao gồm để) + Khối lượng: 1.9kg/ cặp + Ý nghĩa:

Tỳ hưu vạn sự như ý – đá màu (Y015)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9cm x 16cm + Khối lượng: 1.1kg/ cặp + Ý nghĩa: trấn trạch hưng

Tỳ hưu vượng tài – mạ vàng non (F025)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 13.5cm x 30cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: trấn trạch

Tỳ hưu trên túi vàng – mạ vàng non (B015)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 52cm x 23cm x 46cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: thu hút

Tỳ hưu trên gậy như ý – bột đá màu (F030)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 15cm x 29cm + Khối lượng: 2.2kg + Ý nghĩa: vượng tài, gia tăng

Tỳ hưu sanh tài bích tà – bột đá màu (F039)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 18cm x 37cm + Khối lượng: 2.4kg + Ý nghĩa: trấn trạch hưng gia,

Tỳ hưu vượng tài bích tà – bột đá màu (Y020)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 17cm x 32cm + Khối lượng: 2.1kg + Ý nghĩa: trấn trạch hưng gia,

Tỳ hưu vượng tài mạ vàng (Y027)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 62cm x 28cm x 55cm + Khối lượng: 7kg + Ý nghĩa: trấn trạch

Tỳ hưu chiêu tài bích tà trên đế thủy tinh (Y035)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non trên đế thủy tinh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 12cm x 16cm + Khối lượng: 0.9kg +

Tỳ hưu Bắc Kinh đen BKD-S (Chuẩn)

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá đen tự nhiên (Bắc Kinh, Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 4.5cm x 8.5cm + Khối lượng: 0.4kg – 0.5kg + Ý nghĩa:


Tỳ Hưu – Tỳ Hưu Ngọc – Tỳ Hưu Phong Thủy – Tỳ Hưu Bắc Kinh – Shop Tỳ Hưu